വാസുകി 4 [ശ്യാം ഗോപാൽ] 52

Kambi Views 10413

വാസുകി 4

Vasuki Part 4 bY Shyam Gopal | www.kambikuttan.net

PREVIOUS PARTS

Np_¨p sskNn F¶p A_n]mw .. fm¸p tImUn¡p¶p …

lymw tPmbmÂ

hmkn{Sn Np«n¡v AIypSsW Wt¶ tdmVn¨n^p¶p , Wà D_¨ l^o^fm\v fm{Sfà B N®pNans` Sna¡w ASp fWhn Wn¶pw fm]p¶nà ..hkn{SnNp«n Ssâ _qfn k¶p N«n`nt`¡v Nfnjv¶p NnX¶p , C{S Wmapw tSm¶m¯ Ft´m H¶v SWn¡p Ct¸mÄ hwekn¨n^n¡p¶p , AIypSsâ N«n fol]pw Npän SmXn]pw D_¨ l^o^¯n gÀ«nsâ knXkn`qsX Nm\mfm]n^p¶ sW©s¯ N_p¯ t^mf§apw Akan knNm^w hrãn¨n^p¶p …AIypSsW Np_n¨p Bt`mIn¨t¸mÄ Ss¶ Ssâ SpX]nXp¡n WWkv bX^p¶Sv AkÄ A_nªp … C{S]pw WmÄ NmSn^p¶ntà CWn]pw AVnNw WmÄ tk*tÃm tkan¡m]n .. Sm³ H^p bp^pg hpOw A_n]mWm]n … Ssâ FÃmw At±i¯nWm]n hfÀ¸n¡\w tlgw At±i¯nsâ sb®m]n At±i¯nsâ AXnf]m]n Kokn¡\w …

F¶m CsSÃmw fsäm^mÄ NqXn Nm\p¶p*m]n^p¶p , Ssâ fp³bn DÅ b© t`mi WnÀfnSfm] sNm¨p D^pan]n hmkn{Sn]psX FÃm I`W§apw ko£n¨p sNm*n^p¶ sse^k³ ..

SWn¡p {bSnNm^w sI¿m³ bän] Akh^w B\v , Aksa H¶p tfmin¨SnWp Sm³ AWpekn¨Sv fpjpk³ Ak^pw AWpekn¡\w ..

tW^w C^p«n SpX§n hÔy Wmfw Njnªp hmkn{Sn fpäs¯¡n_§n fq¶p k«w Wo«n knan¨p A¯mj bgv\n¡m^pt*m A¯mj bgv\n¡m^pt*m A¯mj bgv\n¡m_pt*m .. f_pbXn H¶pw `en¡msS k¶t¸mÄ bXn¸p^ AX¨p AkÄ ANt¯¡v fX§n .. CÃw £]n¨p SpX§n F¦n`pw b^¼^Nam]n SpXÀ¶v k^p¶ lo`w B\v ..AÑWv A¯mjw sNmXp¯n«v Ssâ fp_n]nt`¡v tbm] hmkn{Sn Ssâ _qfnsâ kmSn AX¨p Ipän]n^p¶ tfÂfp*v Ajn¨p fmän N®mXn]nt`¡p tWm¡n , hz´w l^o^w N*p AkÄ¡p AenfmWw tSm¶n Ssâ {bm]¯n DÅkÀ Ss¶ Ahq]t]mXv tWm¡n]n^p¶p Ssâ Cu fm_nsâ k`p¸w N*n«p ASp tbms` Ss¶ WnSwdkpw N*n«p .. CWn CSnsâ FÃmw AkNmln Fsâ AIyptS«³ fm{Sw B\v .. AkÄ A_n]msS Ss¶ AkapsX ssNNÄ SpX]nXp¡nt`¡v Wo§n ..
Ssâ SpX]nXp¡n WWkv bX^p¶Sv AkÄ A_nªp AkapsX ssNNÄ B SpX]nXp¡nt`¡p làn]n AfÀ¶p ..A_n]msS Ss¶ ftä ssN AkapsX fp`Nan AfÀ¶p ..Ip*pNÄ NXn¨p bnXn¨p sNm*v AkÄ fp`NÄ Nl¡n F_nªp .. At±iw CknsX D*m]n^ps¶¦n Ssâ Nfmhàn At±iw H¶p A_nªn^ps¶¦n ..
sbs«¶v KW bmanNÄ Sp_¡p¶ lÐw tN«p sM«t`msX hmkn{Sn Ø` Nm` tdmVw kos*Xp¯p .. b_n¨p Naª tf hm^n F§sWt]m tkPw km^n Ipän KW`nWXpt¯¡p tbm]n … KW`^nNn N* ^qbw Akan N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ശ്യാം ഗോപാൽ

14 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം. അടുത്തത് വേഗം പോരട്ടെ

 2. മാത്തുകുട്ടി

  ആണ്ടിലും സംക്രാന്തിക്കും വരുന്ന തന്റെ കഥകൾ എന്നെങ്കിലും pdf ആയി വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഹൊറർ ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലത്.
  അടുത്ത പാർട്ടെങ്കിലും നേരത്തും കാലത്തും പോസ്റ്റു സഹോ

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   സഹോ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല …ജോലിക്കിടയിൽ വീണു കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് .. അതു കൊണ്ടാണ് കഥ വൈകുന്നത് .. ദയവു ചെയ്‌തു അവസ്ഥ മനസിലാക്കണം എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു .. പിന്നെ pdf ആയി വായിക്കണോ എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം ആണ് .. ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു വായനക്കാരൻ ആയിരുന്നു ..ചില കഥകൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ പലരും ഇട്ടു പോകുമ്പോൾ താങ്കളെ പോലെ ഞാനും വിഷമിക്കാറുണ്ട് ..അതു കൊണ്ടു ഇനി രണ്ടു കഥകളും പരമാവധി ഓരോ ആഴ്ച ഗ്യാപ്പിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം

   1. മാത്തുകുട്ടി

    ഇങ്ങനെ വൈകി എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരിൽ പലരും നമ്മളെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി പോകും, പിന്നീട് ഒരു തുടർച്ചയും ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെയൊരു വിഷമം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയെന്തായാലും അങ്ങനെയൊരു വിഷമം തൊട്ടുതീണ്ടില്ല. നന്ദി സഹോ

 3. അന്നുമിന്നുമിഷ്ടമാണ് ഹൊററിന്റെ മേമ്പൊടിയിൽ വരുന്ന രതിരചകളെ… കാത്തിരിക്കുന്നു

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   ജോ യുടെ കഴിഞ്ഞ പാര്ടിലെ കമന്റ്സ് ആണ് ഈ കഥയുടെ വഴി തിരിവിന് കാരണം … മനസിലെ ആശയം എഴുത്തിലൂടെ വരാത്തത് കൊണ്ടു പലപ്പോളും നിർത്തി പോകാൻ വരെ ചിന്തിച്ചതാണ് .. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീം മനസിൽ കൊറേ നാളായി ഉള്ളതാണ് അതു കൊണ്ടാണ് .. ഇനിയും അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു

 4. കാമു..ണ്ണി

  കൊള്ളാം…
  കാമസുഗന്ധമുളള ഏഴിലം പാലകൾ…

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   ഏഴിലം പാലകൾ ഇനിയും പൂക്കട്ടേ .. ആ മണം കമ്പികുട്ടൻ മുഴുവനും വ്യാപിക്കട്ടെ

 5. നന്നായിട്ടുണ്ട്..വൈകിയെങ്കിലും ഭംഗിയായി എഴുതി

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   കുറച്ചു വൈകിയാലും ഈ കഥ ഒന്നു എത്തിക്കണം എന്നു അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതു കൊണ്ടാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ തോന്നാഞ്ഞത്

 6. Kollam adutha bhagam pettenn ayakkane

 7. കൊള്ളാം ബ്രോ. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 8. ശ്യം എന്റെ കളികൾ ബാക്കി ഭാഗം തരാമോ പ്ലീസ്

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   ഉടൻ തന്നെ വരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5