കസിൻ  സുന്ദരി [nanKV] 163

Kambi Views 203222

കസിൻ  സുന്ദരി

cousin sundari author nankv

CSv Fsâ NhnWpfm]n WX¶ ]TmÀ° hwekw Np_¨p sSm§`pw tIÀ¯v AkÄ¡¶p 18 k]Êv {bm]w. Fsâ koXnsâ AXp¯v Smfhn¡p¶SnWm`pw sI_p¸w fpSt` fn¡km_pw ko«n k^p¶Sv sNm*pw W½Ä S½n Wà hpirSvdÔw D*m]n^p¶p. FWn¡v Aksa¡mÄ 10 k]hp NqXpS`p*v. F¶m`pw W½sa¶v AXnNqXn]pw SfmlNÄ b_ªpw A§sW ^hN^fm]n Kokn¨ptbm¶p. ASnWnX¡v Fsâ N`ym\w Njnªp, Akap*m]n^p¶p fp¶n Ss¶, A\nsªm^p§n, FÃmt^w Xohv sI]vSp. sh^n¡pw A¶pks^ Aksa¡p_n¨p fsäm^p^oSn]n N*n^p¶n¶nsæn`pw bSps¡ Aksa Mm³ s{l²n¡m³ SpX§n. AkÄ ka^pN]m\v. fm_nXkpw I´n]pw H¯ kaÀ¨s]¯n AkÄ WsÃm^p ]pkSn]m]n^n¡p¶p. hzStk skap¯n^p¶p AkÄ C¯n^n SXn¨¸tj¡pw SpXp¯p H^p fUm`h]m]n^n¡p¶p. bs£ Fsâ N`ym\t¯msX MmWpw dnhn]m]n, bns¶ Akapw ko«n AVnNw k^m_m]n. kÃt¸mjpw kmXvhm¸n sftÊKv A]¨m B]n.A§sW B Unkhw ks¶¯n, A¶v FWn¡v `okv B]n^p¶p. bs£ Fsâ sskscWv H^p FN-vhmw DÅSnWm ASnsâ S¿ms_Xp¸n B\v , 3 f\n¡q_n`VnNw D*v FN-vhmw. Fsâ {Pmf¯n Wn¶pw C¯n^n ANs` Xu\n B\v shâ^v. ko«n Wn¶v C_§mWpÅ S¿ms_Xp¸pNÄ WX¯nsNm*n^ns¡, AkÄ k¶p. H^p fª Iq^nUm_n ASn hpµ^n]m]n. sskcv FN-vhmwWp N]_n¡jnªm Njn]p¶Sv ks^ F´v sI¿psf¶v Bt`mIn¨n^p¶p FWn¡v H^p bnXnkÅn. AktamXv k^pt¶m F¶v tImUn¨p, “”””h½Sw. bs£ ko«n H¶v tImUn¡s«.”MmWms\¶_nªt¸m AkapsX ‘A½ h½Sn¨p. Mm³ Wm«n Zohâv Bt\ . NqXmsS A¶v FWn¡v A§sW H^p Dt±lw H¶pw fWhn`p*m]n^p¶nÃ. A§sW W½Ä fq¶p tb^pw, Nm_n tWs^ Xu\nt`¡v sk¨v bnXn¨p. sskcv fp¶n`pw AkÄ bn¶n`pfm]n^p¶p C^p¶tS, Mm³ CX¡nX¡v I^nªp AktamXv kntlg§Ä Hs¡ tImUn¨psNm*n^p¶p. em^y FN-vhmw fqZn B]SnWm tks_ H¶pw {l²n¨nÃ. A§sW sskscsW FN-vhmw Wp kn«p, W½Ä bp_¯n_§n. “”””CWn F´v, WnW¡tà Cu sXu¬ WtÃm\w A_n]pt¶”. AktamXv tImUn¨p. AkapsX tNmtaKv B Xu\n B\v.””””AknsX H^p do¨v D*v, bns¶ H^p tNm«]pw, Wà Nmäpw sNm*v, kÃSpw b_ªn^n¡mw.”””””bnt¶ .. Cu sbm^n]p¶ sk]n`¯v, tks_ kÃSpw b_]v sbs®.”AkÄ In^n¨p, hpµ^fm]n. Nmän AkapsX fpXn]njNÄ A{l²fm]n bm_n.””””F¶ bns¶ kÃSpw Njn¡mw. bns¶ tkt\ H^p hnWnf Nm\mw, F§Wp*v ..”ASv bns¶]pw Wà H^p Hmbvg³ B]n tSm¶n. knl¸nsæn`pw, AkÄ b_ª tim«Â `£yfm¡n k*n kn«p. AkÄ¡v sFhv{Now h`mZpw fäpw km§n sNmXp¯p, N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

nankv

10 Comments

Add a Comment
 1. Kolllaam pakuthi vazhiyil niruthalle

 2. Nannayittund pege kootti thudaruka thanks

 3. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അവസാനിച്ച പോലെ. പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ…. എന്തായാലും വളരെ മികച്ച അവതരണ ശൈലി. ❤️

 4. നല്ല തുടക്കം

 5. Ayo kodhipich kalanjalo. Vegam next ezhuth

 6. തുടക്കം നന്നായി, പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് പോയല്ലോ

 7. Kadha kollam… Pakshe ini baki ezhutho..

 8. Kathayonn choosu pidich vannapozhekkum theernn poyallo… Adutha bhagam udane idane

 9. പൊന്നു.🔥

  നന്നായി തുടങ്ങി….. ബാക്കി പെട്ടന്ന് പോരട്ടെ….

  😍😍😍😍

 10. അഭിരാമി

  നല്ല തുടക്കം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan